Adobe Flash Player を取得
Bản đồ, chỉ dẫn
Giáo viên phụ trách cuộc sống
Cuộc sống tại Nhật
Hỗ trợ cuộc sống thường nhật của học sinh
Học Bổng
Thành tích học tập
Giới thiệu học sinh
Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản
Lời nhắn của Chủ tịch hội đồng quản trị
Học Bổng
Bản đồ, chỉ dẫn
Hướng dẫn khu vực quanh trường
Triết lý giáo dục
Blog chính thức
オンライン日本語教育「Japnaeasy」
Assistance Association for graduate school students in Japan
Bảo mật
Hướng dẫn trường học
Cơ sở trường học
Chương trình giảng dạy
Hướng dẫn tuyển sinh
Hỗ trợ sinh hoạt
Giới thiệu giáo viên
Kế hoạch 1 năm học
Một ngày của học sinh
Chúng tôi hỗ trợ Học Viện Ngôn Ngữ Osaka
Đối với việc du học
Viện trưởng học viện ngoại ngữ học viện Kỹ thuật Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa
Mr. CHOU HEI
(Đọc tin nhắn)
Toàn cầu hóa Nhật Bản
Giáo sư trường đại học trường thành phố Osaka,Giảng viên ngành nghiên cứu sáng tạo đô thị
Mr.CHIKA KATSUHIKO
(Đọc tin nhắn)
Nếu muốn học tiếp lên cao học, Học viện ngôn ngữ Osaka là con đường đi ngắn nhất của bạn
Hội trưởng Hội Hỗ trợ Hiệp hội du học sinh học tiếp lên đại học và sau đại học
Mr.INGAKI YUICHI
(Đọc tin nhắn)
Hổ trợ toàn diện cho du học sinh
Hội viên hội nghị thành phố Osaka
Mr. NTTA TAKASHI
(Đọc tin nhắn)
Page Top
Form liên hệ Form yêu cầu tài liệu
Liên hệ
Hộp thư số 547-0015,Số 2-2-12,Nagaharanishi, Quận Nagayoshi Hirano ,Thành phố Osak
TEL:+81-6-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp

お問い合わせ
547-0015 大阪市平野区長吉長原西2-2-12
TEL:06-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp